S i z   o n u   u m u r s a m a z s a nı z ,   d o ğ a   s i z i   h i ç   u m u r s am a z . . .
  | Agaclar.Net Forum | Agaclar.Net Galeri | Fotoğraf Yarışmaları | Alışveriş | İletişim |
 ANA SAYFA   BİTKİ VERİTABANI     

 

 

 Botanik Adına Göre Alfabetik Ağaç Listesi   [ Yeni Arama ]
Tümü
Quercus aucheri
 Quercus aucheri
 Boz pırnar meşesi
 Fagaceae
Quercus brantii
 Quercus brantii
 İran palamut meşesi
 Fagaceae
Quercus cerris
 Quercus cerris
 Saçlı meşe
 Fagaceae
Quercus coccifera
 Quercus coccifera
 Kermes Meşesi
 Fagaceae
Quercus frainetto
 Quercus frainetto
 Macar meşesi
 Fagaceae
Quercus hartwissiana
 Quercus hartwissiana
 Istranca meşesi
 Fagaceae
Quercus ilex
 Quercus ilex
 Pırnar Meşesi
 Fagaceae
Quercus infectoria
 Quercus infectoria
 Mazı meşesi
 Fagaceae
Quercus ithaburensis
 Quercus ithaburensis
 Palamut Meşesi
 Fagaceae
Quercus libani Olivier
 Quercus libani Olivier
 Kara Meşe
 Fagaceae
Quercus macranthera
 Quercus macranthera
 Kafkasya Meşesi
 Fagaceae
Quercus petraea
 Quercus petraea
 Sapsız meşe
 Fagaceae
Quercus pontica
 Quercus pontica
 Doğu Karadeniz meşesi
 Fagaceae
Quercus pubescens
 Quercus pubescens
 Tüylü meşe
 Fagaceae
Quercus robur
 Quercus robur
 Saplı meşe
 Fagaceae
Quercus rubra
 Quercus rubra
 Kırmızı Amerikan Meşesi
 Fagaceae
Quercus trojana
 Quercus trojana
 Truva Meşesi
 Fagaceae
Quercus virgiliana
 Quercus virgiliana
 Meşe
 Fagaceae
Quercus vulcanica
 Quercus vulcanica
 Kasnak meşesi
 Fagaceae

 

.