S i z   o n u   u m u r s a m a z s a nı z ,   d o ğ a   s i z i   h i ç   u m u r s am a z . . .
  | Agaclar.Net Forum | Agaclar.Net Galeri | Fotoğraf Yarışmaları | Alışveriş | İletişim |
 ANA SAYFA   BİTKİ VERİTABANI     

 

 

 Botanik Adına Göre Alfabetik Ağaç Listesi   [ Yeni Arama ]
Tümü
Fagus orientalis
 Fagus orientalis
 Doğu Kayını
 Fagaceae
Fagus sylvatica
 Fagus sylvatica
 Kayın
 Fagaceae
Ficus benjamina
 Ficus benjamina
 Benjamin
 Moraceae
Ficus carica
 Ficus carica
 İncir ağacı
 Moraceae
Ficus elastica
 Ficus elastica
 Kauçuk
 Moraceae
Fortunella margarita
 Fortunella margarita
 Kumquat
 Rutaceae
Fraxinus excelsior
 Fraxinus excelsior
 Adi dişbudak ağacı
 Oleaceae
Fraxinus ornus
 Fraxinus ornus
 Çiçekli dişbudak ağacı
 Oleaceae

 

.