S i z   o n u   u m u r s a m a z s a nı z ,   d o ğ a   s i z i   h i ç   u m u r s am a z . . .
  | Agaclar.Net Forum | Agaclar.Net Galeri | Fotoğraf Yarışmaları | Alışveriş | İletişim |
 ANA SAYFA   BİTKİ VERİTABANI     

 

 

 Botanik Adına Göre Alfabetik Bitki Listesi   [ Yeni Arama ]
Tümü
Tagetes erecta
 Tagetes erecta
 Kadife çiçeği
 Asteraceae
Tagetes patula
 Tagetes patula
 Kadife çiçeği
 Asteraceae
Tanacetum coccineum
 Tanacetum coccineum
 Pire otu
 Asteraceae
Taraxacum officinale
 Taraxacum officinale
 Tıbbi karahindiba
 Asteraceae
Telekia speciosa
 Telekia speciosa
 Andız otu
 Asteraceae
Teucrium fruticans
 Teucrium fruticans
 Zeytin çalısı
 Lamiaceae
Thunbergia alata
 Thunbergia alata
 Karagözlü Suzan sarmaşığı
 Acanthaceae
Thymus cilicicus
 Thymus cilicicus
 Kekik
 Lamiaceae
Trachelospermum jasminoides
 Trachelospermum jasminoides
 Yıldız çiçekli yasemin
 Apocynaceae
Tragopogon longirostis
 Tragopogon longirostis
 Teke sakalı
 Asteraceae
Triticum aestivum L.
 Triticum aestivum L.
 Ekmeklik buğday
 Poaceae
Triticum durum Desf.
 Triticum durum Desf.
 Makarnalık buğday
 Poaceae
Tropaeolum majus
 Tropaeolum majus
 Lâtin çiçeği
 Tropaeolaceae
Tulipa humilis
 Tulipa humilis
 Bodur lale
 Liliaceae
Tulipa orphanidea
 Tulipa orphanidea
 Manisa lalesi
 Liliaceae
Tussilago farfara
 Tussilago farfara
 Öksürük otu
 Asteraceae

 

.